ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Allochtone Middenklasse/desidentificatie allochtone jongeren

Rotterdam is een stad met grote sociaaleconomische ongelijkheden en met grote culturele verschillen. In de notie ‘burgerschap’ ligt de mogelijkheid met dergelijke ongelijkheden en verschillen om te gaan in een grote stad. Het onderzoek Verbindende Burgers wil een bijdrage leveren aan de kennis omtrent burgerschapspraktijken in de stad. Wil burgerschap verbindend werken binnen de stad, dan moet duidelijk worden op welke manieren burgers actief zijn, op welke manieren verschillende activiteiten tussen burgers de identificatie van burgers met de stad kunnen bevorderen en waar de knelpunten voor dergelijke identificatie liggen. Het onderzoek Verbindende Burgers is bedoeld om op zulke vragen antwoord te geven. Het beoogt bovendien beleidsaanbevelingen te doen voor de stimulering van burgerschapspraktijken die verbindend zijn en die bijdragen tot identificatie met Rotterdam.

In februari 2009 zijn wij gestart met een inventarisatie van projecten en initiatieven in Rotterdam die onder de vlag ‘burgerschap’ ondernomen worden. Deze inventarisatie wordt uitgebreid om een volledige burgerschapskaart op te leveren. Dit is een kaart van Rotterdam waarop zichtbaar is waar praktijken van burgers geconcentreerd zijn en om welke typen praktijken dit gaat. Daarbij wordt aangegeven hoe verbindingen tussen verschillende activiteiten in de praktijk gelegd worden en hoe die verder gestimuleerd kunnen worden.

Het rapport ‘De stad en de staat van de burger’ handelt over het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse in Rotterdam. De aanleiding voor dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds waren we geïnteresseerd in de ‘staat’ van burgerschap van sociaaleconomisch succesvolle migranten: in welke mate en op welke wijze zijn zij betrokken bij de publieke zaak? Anderzijds waren wij geïnteresseerd in de betekenis van de ‘stad’ Rotterdam voor hun burgerschapspraktijken en hun gevoelens van verbondenheid: zijn zij actief in de Rotterdamse politiek en civil society en zijn zij trots op hun stad?

Verder is onderzocht in hoeverre migranten activiteiten ontwikkelen die landgrensoverschrijdend zijn. Deze belangstelling is ingegeven door het huidige politieke debat waarin vaak wordt verondersteld dat banden en loyaliteiten met het land van herkomst actief stadsburgerschap in de weg staan. De kritiek op de dubbele nationaliteit van de nieuwe burgemeester van Rotterdam past in deze gedachtegang.

In deze studie hebben we geprobeerd om de staat en stad van een specifieke groep burgers zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken en waar mogelijk suggesties te doen voor stedelijk beleid. Deze analyse levert enerzijds een zonnig beeld op van een groep die op allerlei terreinen actief is, anderzijds zijn er tendensen in de stad waardoor deze groep zich bedreigd voelt. Het harde debat over het integratiebeleid in Rotterdam laat ook zijn sporen na bij succesvolle migranten die zich vaak onheus behandeld voelen.

Publicatie De Stad en Staat van de Burger
Publicatie Lokaal of Transnationaal: Actief Burgerschap bij de Allochtone Middenklasse

Projectleider: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Medewerkers: Schinkel, prof.dr. W. (Willem), Bochove, dr. M.E. van (Marianne), Houdt, Dr. F. van (Friso)
Opdrachtgevers: Nicis Institute , Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS)

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Februari 2009
Einddatum: Januari 2010
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Participatie
Trefwoorden: Burgerschap allochtonen middenklasse desidentificatie Stadsburgerschap Transnationalisme