ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Burgerschap, identiteit en je thuis voelen

In het project Burgerschap, identiteit en je thuis voelen staan drie hoofdpunten centraal, dit zijn:

- Educatie
- Werkgelegenheid en de arbeidsmarkt
- Media

Het is belangrijk te inventariseren wat er zich afspeelt op het niveau van de diverse wijken in Rotterdam. Hierbij kan worden gedacht aan de oorzaken voor het succes van bepaalde projecten (en ook de oorzaken van eventueel mislukte projecten) te analyseren en doelgroepen te bepalen met betrekking tot activiteiten. Daarnaast kan worden gekeken naar gebieden die mogelijk prioriteit hebben en met een totaalbeeld komen voor de aanpak (zoals een mogelijke krachtenbundeling in het veld), gebaseerd op één of meerdere strategieën, op elk van bovengenoemde gebieden (educatie, werkgelegenheid of media).

De gekozen invalshoek voor het benaderen van het vraagstuk berust op twee pijlers, dit zijn, gelijkheid en het benadrukken van de gemeenschappelijkheid. De status van burgerschap in de samenleving en de democratische gemeenschap plaatst individuen, vrouwen en mannen, ongeacht hun herkomst, wat betreft hun rechten (en ook hun verantwoordelijkheden) op voet van gelijkheid. Afgezien van de verschillen in benamingen tussen autochtone en allochtone burgers moet de erkenning van de status van lid van de sociale gemeenschap meetellen. Het tweede facet dat hier belangrijk is betreft naast het burgerschap het benadrukken van datgene wat alle leden van een maatschappelijke geleding gemeenschappelijk hebben: er is niet alleen sprake van gelijkheid, maar deze berust op een gemeenschappelijke erkenning van de grondwet en de wetgeving van het land.

In de publicatie ‘Burgerschap, identiteit en je thuis voelen. Educatie: een eerste absoluut nood zakelijke stap’ worden op het gebied van educatie (het eerste hoofdpunt) praktische maatregelen voorgesteld die voortkomen uit de voorgestelde visie die in grote lijnen in drie punten is samen te vatten. Om gericht en effectief bezig te zijn met educatie moet er werk gemaakt worden van (1) de beeldvorming, (2) de communicatie, dit alles door (3) gecoördineerde en gerichte acties.

Het is hier zaak datgene wat er al positief in het veld gaande is te integreren, dat aan te vullen met nieuwe en creatieve initiatieven en dat alles te integreren in een lokale sociale beleidsstrategie. Het gaat er hier om het gevoel erbij te horen, de burgerzin. Het zich bewust worden van verantwoordelijkheidsbesef en het zelfstandig worden van de individuen te bevorderen, vanuit een aanvaard burgerschap. Een burgerschapsethiek die het aannemen van een slachtofferhouding (de slachtoffermentaliteit) afwijst en de nadruk legt op de plicht van burgerzin en beleefdheid, betrokkenheid en de inzet jegens de gemeenschap op het moment dat men de wettelijke rechten erkent van een ieder om gelijk te worden behandeld en er geen sprake is van discriminatie. Het is absoluut noodzakelijk dit kader (opnieuw) te bevestigen, wat de mogelijkheid geeft de voorgestelde praktische maatregelen concreter te belichten in samenhang met de drie hoofdpunten van de eerder besproken visie.

Publicatie Brug van vertrouwen. Educatie: de eerste pijler

Projectleider: Ramadan, prof.dr. T. (Tariq)
Opdrachtgevers: Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Gemeente Rotterdam

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Mei 2007
Einddatum: Februari 2009
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Participatie
Trefwoorden: Islam burgerschap identiteit educatie arbeidsmarkt media