ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam

Dit onderzoek gaat over de grenzen en mogelijkheden van grootstedelijke gebieden om zichzelf te vernieuwen en te verbeteren. Het is gebaseerd op een vergelijking van stedelijke aanpakken zoals die momenteel plaatsvinden in Amsterdam en Rotterdam. In deze studie is verslag gedaan van de processen en problemen die spelen in twee stedelijke gebieden in Amsterdam (Overtoomse Veld) en Rotterdam (Tarwewijk) en van de manieren waarop lokale bestuurders in samenwerking met gemeentelijke diensten, bewoners en private partijen proberen de leefbaarheid en vitaliteit van deze gebieden te verbeteren. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de beleidsstrategie van sociale herovering duidelijk maakt dat het oplossen van stedelijke problemen in achterstandswijken niet louter door de bewoners zelf kan geschieden. Er is vernieuwend decentraal en bovenstedelijk beleid nodig.

Het beleidsoffensief van sociale herovering kan nader worden aangeduid aan de hand van vier typerende kenmerken:
(1) Het herontdekken van sociale problemen die in bepaalde gebieden spelen door met name (semi-)publieke diensten.
(2) Een ander kenmerk is de intrusive aanpak. Voorbeelden hiervan zijn cameratoezicht, preventief fouilleren en stads- en schooletiquette.
(3) Het tot stand brengen van een samenhangende aanpak van problemen waarbij diverse partijen betrokken zijn.
(4) De onderkenning van het belang van hogere en lagere schaalniveaus om beleidssuccessen te boeken.

Publicatie Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam
Beschrijving onderzoek

Projectleider: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Medewerkers: Snel, prof.dr. F.G. (Erik), Weltevrede, Drs. A.M. (Afke)
Opdrachtgevers: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Einddatum: 2005
Status: Afgerond

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: Sociale-cohesie Burgerparticipatie