ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: Sociale leefsituatie en arbeidspositie

De Nederlandse economie profiteert van de komst van arbeidsmigranten uit landen in Midden- en Oost-Europa, maar de arbeidsmigratie brengt ook een aantal problemen met zich mee. Zo worden de gemeenten met veel arbeidsmigranten opeens geconfronteerd met grote groepen (tijdelijke) ingezetenen, waarvan ze weinig of niets weten. Ook doen zich soms problemen voor met deze nieuwe groepen. Daarom is een onderzoeksproject gestart naar de leefsituatie en arbeidspositie van deze arbeidsmigranten. Er zijn onderzoeken uitgevoerd in de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Breda, Zundert, Moerdijk, Den Haag, Hillegom en Katwijk. 

Het onderzoek beoogt nader zicht te krijgen op:
- de sociale leefsituatie van Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten;
- het verblijfsperspectief van Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten;
- de arbeidspositie van Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten.

Toelichting 
De arbeidsmigratie van Polen, Roemenen en Bulgaren naar Nederland kent verschillende vormen, variërend van tijdelijke migratie tot vestigingsmigratie. Tijdelijke arbeidsmigranten blijven kort in Nederland en doen vaak laaggeschoold werk. Ze integreren nauwelijks en sturen een groot deel van hun inkomen naar het thuisland. Footloose migranten zijn kort in Nederland, vaak laagopgeleid, spreken slecht Nederlands en zijn weinig geworteld in de Nederlandse samenleving. Daardoor hebben ze een zwakke arbeidspositie. 
Transnationale of bi-nationale arbeidsmigranten zijn hoogopgeleid en goed geïntegreerd. Deze migranten keren op termijn waarschijnlijk terug. Of ze migreren door naar een ander land. Vestigingsmigranten zijn vaak hoogopgeleid, al langer in Nederland en willen ook langere tijd met hun familie blijven.  
 
Uitkomsten
De verschillende typen arbeidsmigranten vragen om verschillende benaderingen. De ene groep heeft belang bij tijdelijke huisvesting. Andere groepen blijken inburgeringprogramma's nodig te hebben.  

Downloads:

Projectleider: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Medewerkers: Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack), Snel, prof.dr. F.G. (Erik), Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Opdrachtgevers: Nicis Institute , Gemeente Rotterdam

Organisatie: Sociologie
Begindatum: September 2009
Einddatum: September 2011
Status: Afgerond

Thema's: Arbeidsmarkt, Participatie
Trefwoorden: Arbeidsmigratie MOE-landers