ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Gezinsbegeleiding achter de voordeur

Welke methoden zijn er in de sociale sector en hoe effectief zijn ze? Deze vraag beantwoordt MOVISIE in het vijfjarige project Effectieve interventies. Dit gebeurt in samenwerking met gerenommeerde wetenschappers en deskundigen uit de praktijk. In het onderzoek staat centraal hoe het effect van het werk in de sociale sector gemeten kan worden. Volgens MOVISIE zijn hiervoor - mede vanwege de veelkleurigheid van de sociale sector - verschillende vormen van onderzoek nodig. Het doel van de onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma is daarom tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis over werkzame elementen in een bepaalde discipline. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld. In het onderzoeksprogramma wordt stevig ingezet op kwalitatieve methoden van onderzoek. Interviews met professionals en cliënten leiden tot hypothesen over wat wel en niet werkt. Deze hypothesen kunnen worden ingezet bij vervolgonderzoek of bij het ontwikkelen en verbeteren van methoden in de sector. De eerste resultaten van het onderzoeksprogramma wijzen op het nut van kwalitatief onderzoek voor 'evidence based' werken.

Daarnaast richten we ons binnen het onderzoeksprogramma ook op andere onderzoeksmethoden. We testen de bruikbaarheid van het experimenteel effectonderzoek in de sociale sector en bekijken om welke aanpassingen dat eventueel vraagt. Door experimenteel effectonderzoek te combineren met kwalitatief onderzoek willen we bovendien de resultaten ervan verfijnen. Ook doen we bijvoorbeeld onderzoek waarin we de onderbouwing van interventies toetsen aan bestaande wetenschappelijke inzichten.

Een belangrijk criterium voor de onderzoeken in het programma is dat er gebruik wordt gemaakt van een breed toepasbare en vernieuwende invalshoek bij het zoeken naar effect. Met het onderzoeksprogramma stimuleert MOVISIE zo dat andere partijen alle mogelijke vormen van onderzoek hiervoor benutten.

Een voorbeeld van een onderzoek binnen het programma is ‘Theory-of-change’ door dr. Erik Snel. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het evalueert ten eerste het Moeder-kind-project, een Rotterdamse methode die gezinsproblematiek aanpakt. Dit gebeurt volgens de Theory-of-change-methode. Deze gaat na op basis van welke inhoudelijke veronderstellingen professionals de methode uitvoeren. Onderzocht wordt of deze veronderstellingen realistisch zijn. De betrokken partijen krijgen terugkoppeling van de uitkomsten van de evaluatie. In Amerika is de evaluatiemethode met succes toegepast. Maar is dit ook in Nederland mogelijk? Het beantwoorden van deze vraag vormt het tweede deel van het onderzoek. Dit onderzoek biedt kortom kennis over de werkzaamheid van het moeder-kind-project en van de specifieke evaluatiemethode theory-of change.

Publicatie Gezinsbegeleiding achter de voordeur

Projectleider: Snel, prof.dr. F.G. (Erik)
Medewerkers: Jong, dr. W. de (Wiebe), Tudjman, Drs. T. (Tom)
Opdrachtgevers: MOVISIE, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Januari 2008
Einddatum: December 2013
Status: Afgerond

Thema's: Overig, Zorg
Trefwoorden: Sociale-projecten interventies gezin methodiekontwikkeling theory-of-change