ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs in regio Rotterdam

De meerjarige studie naar succes- en faalfactoren in het (v)mbo onderzoekt welke relevante factoren zijn te achterhalen in relatie tot het voortijdig schoolverlaten van leerlingen. Binnen het onderzoek naar schooluitval op het vmbo zijn er vijf hoofdgroepen factoren onderscheiden. Allereerst zijn dat factoren die betrekking hebben op de leerling zelf zoals diens achtergrondkenmerken (bijv. leeftijd, geslacht), affectieve factoren (bijv.houding en motivatie) en cognitieve factoren (bijv. leerprestaties).

De leerling staat niet in een vacuüm, maar hij/zij is voortdurend in interactie met zijn/haar directe omgeving. De thuissituatie en de peergroep vormen daarom de volgende twee hoofdgroepen van factoren die van invloed kunnen zijn op schoolprestaties van de leerling. Factoren zoals de gezinssituatie en de houding van vrienden en leeftijdgenoten, de peers, zullen naar verwachting van invloed zijn op het functioneren en daarmee op de schoolloopbaan van de leerling. In de vierde groep zijn factoren ondergebracht die te maken hebben met de drie componenten van de leeromgeving (het primaire proces) waar leerlingen mee geconfronteerd worden, namelijk de inhoud, de wijze van werken (pedagogiek en didactiek) en de begeleiding en sturing in het primaire proces door de docent. De laatste groep betreft kenmerken van de schoolorganisatie, zoals het schoolgebouw, die eveneens van invloed kunnen zijn op de schoolloopbaan van leerlingen.

Belangrijke aanbeveling om schooluitval op het vmbo te voorkomen is dat aandacht voor docentprofessionalisering op zijn plaats is, aangezien de kwaliteit van de docent een cruciale factor is gebleken. Met name de kwaliteit van de interactie verdient hierin aandacht. Het is belangrijk om bijvoorbeeld docentportfolio’s te ontwikkelen en op basis daarvan trajecten te ontwerpen die bijdragen aan een verbetering in de kwaliteit van docenten.

Op scholen waar veel huiswerk wordt gegeven, lijkt een verandering in het huiswerkbeleid op zijn plaats. Verlengde lesuren of schooldagen die de mogelijkheid bieden voor leerlingen hun ‘huiswerk’ op school te doen, kunnen uitkomst bieden.

Contact met ouders moet geïntensiveerd worden. Behalve tijdens de intake is het belangrijk dat er veel momenten worden georganiseerd waarop ouders (verplicht) op school komen om de voortgang van hun kinderen te bespreken, of andere activiteiten te doen.

Rapport vmbo

Projectleider: Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine)
Medewerkers: Mulder, dr. R.H. (Regina), Rezai, Drs. S. (Sara)
Opdrachtgevers: Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS)

Organisatie: Risbo
Begindatum: 1999
Einddatum: 2007
Status: Afgerond

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: MBO VMBO Onderwijs Rendement