ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Kenniswerkplaatsen

Binnen de samenwerking gebeurt meer dan alleen het geven van een overzicht van onderzoeken en kennis maar heeft zeker ook ten doel nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarvoor zijn de KennisWerkPlaatsen (KWP) in het leven groepen waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van inzicht en vergroten van kennis met betrekking tot specifieke maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam.

Een Kenniswerkplaatsen bestaat uit een combinatie van wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente. Daarnaast kunnen andere organisaties betrokken worden zoals hbo’s en maatschappelijke organisaties. Een KWP is een aanpak waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is te komen tot een nieuw type onderzoeksaanpak, -agenda of -projecten.

Op dit moment zijn de volgende Kenniswerkplaatsen actief:

1. Rotterdams Talent

'Welke kwaliteit van onderwijs en aansluiting is nodig om ervoor te zorgen dat meer Rotterdamse jongeren hun talent ontwikkelen?' - dat is de basisvraag van Rotterdams Talent. De focus van de kenniswerkplaats ligt op het onderwijs, maar sluit trajecten in aanpalende organisaties (zoals zorginstellingen en bedrijven) niet uit.

2. Leefbare Wijken

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken houdt zich bezig met de vraag wat de aard en omvang van leefbaarheidsvraagstukken in Rotterdamse wijken is, en wat zinnige en effectieve aanpakken zijn om de leefbaarheid in Rotterdamse wijken te versterken.

3. Urban Big Data

Over big data wordt veel gesproken, want de potentie van big data is enorm. Maar hoe kan die potentie worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig en welke risico's spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacy-gevoeligheid? 

De Kenniswerkplaats Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen. We richten ons op Rotterdam en iedereen die daarmee van doen heeft: inwoners, bezoekers, bedrijfsleven, overheid.

4. Stedelijke Arbeidsmarkt

Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt stelt zich de vraag 1) wat de belangrijkste knelpunten en uitdagingen zijn van de Rotterdamse arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, en 2) wat zijn de mogelijkheden op die aan te pakken.

5. Gezondheid in de stad Rotterdam (CEPHIR)

CEPHIR, Acroniem voor 'Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area', is de academische werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Rotterdam-Rijnmond. Doel van CEPHIR is het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio, in het bijzonder achterstanden die het gevolg zijn van grote stadsproblematiek c.q. lage sociaal economische status.

6. SmartPort (ERIM/RSM)

SmartPort investeert in kennisontwikkeling voor havens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder. SmartPort richt zich op het bedrijfsleven in- en rond het haven- en industrieel complex dat door middel van wetenschappelijk onderzoek kansen voor de toekomst binnen handbereik wil brengen.

7. ST-RAW

Binnen ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het Rotterdams jeugdbeleid.

 
Contactpersonen KWP:

Erasmus Universiteit Rotterdam,

Marjolein Kooistra | kooistra@fsw.eur.nl | 010 408 2135

 

Gemeente Rotterdam,

Marco Bik | m.bik@rotterdam.nl