ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Over de rode loper; kennismigranten in Rotterdam en Den Haag

Vraagstukken over migratie en integratie vormen belangrijke thema’s van onderzoek en beleid. Elk jaar verschijnt een veelheid van studies over eerste, tweede en ook derde generatie migranten. Toch zijn er ook fenomenen die relatief weinig zijn onderzocht, zoals de positie van kennismigranten, ook wel expats genoemd. Nationale staten en steden willen deze personen heel graag binnen hun land- en stadsgrenzen hebben ter versterking van nationale en lokale economieën. Deze groep heeft niet te maken met een restrictief migratiebeleid, maar juist met een zeer uitnodigend beleid. Steden en staten doen hun best om zodanige condities te scheppen dat deze kennismigranten er graag willen werken en wonen. De Duitse socioloog Thomas Faist spreekt als het om deze groep gaat van een ommezwaai van een ‘red card’ naar een ‘red carpet’ beleid.
 
De stad Rotterdam gebruikt in haar publicaties ook het beeld van het uitleggen van een ‘rode loper’ voor kennismigranten. In dit rapport laten wij 75 Rotterdamse kennismigranten aan het woord over de stad Rotterdam. Daarnaast hebben we 30 kennismigranten geïnterviewd in Den Haag, de stad die het meest ontwikkelde beleid heeft voor kennismigranten. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het specifieke van Rotterdam scherper onder ogen te zien.
 
De meningen van kennismigranten over de Rotterdamse rode loper leveren een gemengd beeld op. In ieder geval is duidelijk dat er een kloof bestaat tussen het zelfbeeld van Rotterdam als een wereldstad en de opvattingen van kennismigranten die Rotterdam soms te weinig internationaal georiënteerd vinden. Maar deze studie gaat niet alleen over het Rotterdamse beleid voor het aantrekken van kennismigranten. Het handelt ook over het thema dat centraal stond in een eerdere Nicis-studie over de allochtone middenklasse De stad en staat van de burger. Die studie analyseerde de maatschappelijke positie van allochtone middengroepen in Rotterdam. Ook werd ingegaan op de mogelijke spanningsrelaties tussen lokale vormen van participatie en de bindingen die migranten onderhouden met het thuisland en de wijdere diaspora. Deze vraagstukken komen ook in deze studie aan bod, juist omdat ze voor de categorie van kennismigranten zeer relevant zijn. In hoeverre voelen kennismigranten zich verbonden met Rotterdam en op welke wijzen participeren zij in de stedelijke samenleving? Of is deze groep vooral georiënteerd op een wijdere internationale wereld? Op deze vragen probeert deze studie een antwoord te geven.

Nederlands rapport
English report

Projectleider: Bochove, dr. M.E. van (Marianne)
Medewerker: Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried)
Opdrachtgevers: Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Einddatum: Juni 2010
Status: Afgerond

Thema: Burgerschap
Trefwoorden: expats migratie kennismigratie integratie migratiebeleid