ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Afspraak is afspraak? Leren omgaan met prestatiegestuurde aanpak van wijkveiligheid

In het onderzoek wordt gekeken naar de typische Rotterdamse veiligheidsaanpak, waarbij centrale aansturing met prestatie afspraken gemixt wordt met een decentrale invulling en uitvoering. De focus ligt hierbij vooral op wat de effecten en betekenis zijn geweest van de eerste generatie prestatieafspraken en wat de ervaringen en oordelen van betrokkenen zijn. Kenmerkend voor de Rotterdamse aanpak is de strakke stedelijke regie met ‘vaste formats’, het werken met concrete en meetbare targets en het afrekenen op resultaten.
 
De opbrengsten van de eerste generatie prestatieafspraken zijn in kaart gebracht via semi-open interviews. Er is onderzocht wat de ervaringen, oordelen en waarnemingen zijn van de betrokken bestuurlijke en ambtelijke actoren in de gemeente Rotterdam en de specifieke deelgemeente Oude Noorden. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende bestuurlijke en ambtelijke actoren binnen de (deel)gemeente en met verschillende personen die werkzaam zijn bij verschillende diensten en (maatschappelijke) instellingen.
 
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de eerste generatie prestatieafspraken in vaste formats niet optimaal was. Over het algemeen waren de afspraken niet concreet genoeg en niet voldoende uitdagend. Op decentraal niveau wordt een andere invulling gegeven aan de resultaten en afspraken dan op centraal niveau wordt gedacht. Er is naar voren gekomen dat de ruimte voor eigen invulling door de partners die geboden wordt door de deelgemeente, door de deelgemeente gezien wordt als leerproces en als het laten ontstaan van gemeenschappelijk probleembesef en samenwerking aan de oplossingen. Het werken aan wijkveiligheid binnen de deelgemeente, waarbij in coproductie de veiligheid wordt aangepakt, is aanvullend op de resultaatgerichtheid van Programmabureau Veilig. De aanpak van de stadsmarinier is gericht op het doorbreken van verkokering en op samenwerking met verschillende partners en burgers om urgente problemen op te lossen. De aanpak en het aanzienlijk probleemoplossend vermogen van de stadsmarinier worden breed gewaardeerd.
 
Ondanks de nodige fouten, die zich altijd voordoen wanneer er in een nieuwe vorm gewerkt wordt, is de Rotterdamse aanpak een succes. De succesfactor van de Rotterdamse aanpak lijkt de mix van verplichtingen die ‘topdown’ worden ingesteld en de samenwerking die ‘bottom up’ tot stand komt. Binnen een bepaald aantal vrijheidsgraden wordt daadkrachtig opgetreden Op deze manier wordt het vertrouwen hersteld en daarmee politiek en maatschappelijk draagvlak gecreëerd.
 
Prestatieafspraken hebben zowel effect als draagvlak. Hierbij dient er echter wel gezorgd worden voor rolduidelijkheid en consistentie door de tijd heen. Bij het formuleren van targets moet er een balans gevonden worden tussen realisme en haalbaarheid enerzijds en het creëren van voldoende uitdaging anderzijds. Ook moet het aantal prestatieafspraken omlaag. Naast prestatiesturing moet coproductie als sturingsinstrument ten volste worden benut. Prestatiesturing en coproductie zijn complementair en zijn in combinatie een voorwaarde voor Rotterdams succes.

Publicatie

Projectleider: Sluis, Dr. A. van (Arie)
Medewerker: Marks, Dr. P.K. (Peter)
Opdrachtgevers: Bestuursdienst Directie Veiligheid

Organisatie: Bestuurskunde
Begindatum: 2006
Einddatum: 2006
Status: Afgerond

Thema: Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: Prestatiesturing Politie Wijkveiligheid Gebiedsgericht Stadsmarinier Coproductie