ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De burger op wacht

Socioloog Vasco Lub schreef op basis van een inventarisatie bij gemeenten en observaties van buurtwachten het rapport ''De burger op wacht - Het fenomeen 'buurtpreventie' onderzocht''.
 
Buurtwachten zijn een vorm van georganiseerd vrijwilligerswerk dat probeert bij te dragen aan de veiligheid van woonwijken. Vrijwilligers ontvangen veelal ondersteuning en facilitering van gemeenten, en politie-informatie die voor andere burgers ontoegankelijk is. Het aantal buurtpreventieteams is de laatste jaren flink toegenomen.
Tot voor kort was er echter weinig bekend over de Nederlandse neighbourhood watch. Via nieuwe cijfers geeft dit onderzoek een landelijk beeld van dit fenomeen en wordt via veldobservaties en interviews toegelicht op hoe buurtwachten in Rotterdam en in Tilburg in de praktijk functioneren. Tevens wordt in dit onderzoek aandachtspunten geformuleerd om de positieve effecten van preventieteams te versterken en de negatieve effecten te beperken.
 
Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat de buurtwacht sterk in opkomst is in Nederland. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zijn zo'n 700 buurtpreventieteams actief. Onderzoek toont aan dat zij bijdragen aan de wijkveiligheid. Maar er kleven ook risico's aan: stigmatisering en doorgeschoten sociale controle. Lees hier een interview met Vasco Lub over het onderzoek.

Publicatie

Projectleider: Lub, Dr. V. (Vasco)
Medewerker: Lub, Dr. V. (Vasco)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Organisatie: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken
Einddatum: Februari 2016
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Burgerschap, Veiligheid/Criminaliteit, Participatie
Trefwoorden: burgerwacht buurtpreventie preventie wijkveiligheid leefbaarheid vrijwilligers neighbourhood watch