ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Evaluatie effecten Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) in Rotterdam

De Rotterdamwet of Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) werd vanaf 2006 in Rotterdam toegepast. De wet weerde nieuw gearriveerde niet-werkenden (geen inkomen uit werk, pensioen of studiefinanciering) uit bepaalde buurten. De onderzoekers concluderen dat de leefbaarheid en veiligheid in deze buurten niet aantoonbaar zijn verbeterd sinds de invoering van deze wet.
 
De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek wordt vanaf 2006 toegepast in de Rotterdamse wijken Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Tarwewijk en Bloemhof. Deze wijken kampten met ernstige problemen als vandalisme, geweld, inbraak en drugsoverlast.
 
In de evaluatie stonden de volgende vragen centraal:

 
Conclusies
De onderzoekers concluderen dat er geen aantoonbare verbeteringen hebben plaatsgevonden. Potentieel geweigerden verhuizen nu minder naar de aangewezen buurten en vaker naar buurten aan de randen van de stad maar er is geen effect op de veiligheid en leefbaarheid in de Wbmgp buurten.
Volgens de onderzoekers kan dit komen door de beperkte effectiviteit van de wet maar een andere mogelijkheid is dat deze buurten in het bijzonder worden geraakt door bezuinigingen op ander beleid, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, onderwijs of stedelijke vernieuwing.
 
In beide gevallen (de toepassing Wbmgp heeft geen effect, of de toepassing Wbmgp kan de negatieve effecten van andere ontwikkelingen niet ongedaan maken) is er reden om te zoeken naar andere manieren om de wijken en hun bewoners vooruit te helpen.

Publicatie

Projectleider: Hochstenbach, MSc. C. (Cody)
Medewerkers: Gent, dr. W.P.C. van (Wouter), Hochstenbach, MSc. C. (Cody), Uitermark, Dr. J.L. (Justus)
Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

Organisatie: Universiteit van Amsterdam
Einddatum: Oktober 2015
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Veiligheid/Criminaliteit
Trefwoorden: rotterdamwet leefbaarheid wijk Rotterdam-Zuid woning huisvesting niet-werkenden