ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

MOVING

MOVING richt zich op de ontwikkeling van, en quasi-experimenteel onderzoek naar deskundigheidsbevordering van docenten en jeugdprofessionals inzake Autismespectrumproblemen van leerlingen. Deze deskundigheidsbevordering betreft training in het optimaliseren van het transitiemanagement voor een specifieke groep kwetsbare kinderen met een risicoprofiel dat wordt gekenmerkt door problemen in sociale wederkerigheid, flexibiliteit en communicatie (verder aangeduid als 'Autismespectrumproblemen').
 
De stap naar het voortgezet onderwijs betekent voor kinderen met Autismespectrumproblemen op dit moment vaak ernstige ontregeling. Hierdoor is er bij deze kinderen tijdens en na de transitie naar het voortgezet onderwijs helaas vaak sprake van verminderd functioneren, slechtere leerprestaties, verminderd zelfvertrouwen en een grotere kans op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Schooltransities zorgen voor angst bij kinderen en ouders. Goede, soepel verlopende schooltransities daarentegen bieden kinderen juist optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen en (later) een succesvolle loopbaan op te bouwen.
Voor de heterogene groep kinderen met autismespectrumproblemen is maatwerk door scholen in de ondersteuning bij de transitie van het basis- naar het voortgezet onderwijs noodzakelijk. Preventieve aanpakken verdienen daarbij de voorkeur. Preventief verfijningen in maatwerk kunnen bieden vereist deskundigheidsbevordering van docenten en jeugdprofessionals op scholen.
 
MOVING heeft een looptijd van vier jaar en bestaat uit twee projectfasen. De eerste fase betreft het bruikbaar maken van het goed beschreven, reeds onderzochte Engelse Transition Pack voor het Nederlandse onderwijssysteem. De tweede fase betreft een quasi-experiment: het onderzoeken van de effectiviteit van de Nederlandse versie van het Transition Pack (TP-NL) ten opzichte van de diversiteit aan reguliere ondersteuning die de betrokken scholen momenteel bieden. Aan dit quasi-experiment nemen tweehonderd kinderen met Autismespectrumproblemen, hun ouders en scholen deel.
Tevens wordt er onderzoek verricht naar de ervaren gebruikersvriendelijkheid. Jeugdprofessionals en docenten op de experimentele scholen worden door de betrokken kennispartners getraind om TP-NL te implementeren. In dit quasi-experiment en het onderzoek naar ervaren gebruikersvriendelijkheid staat de vraag centraal of TP-NL de benodigde verfijning biedt in training in transitiemanagement. Bij positieve resultaten zal een aan TP-NL verbonden opleidingsmodule worden ontwikkeld voor de diverse opleidingen van beide deelnemende Hogescholen en zal bredere implementatie en valorisatie in het Rotterdamse en Rijnlandse onderwijs door het Consortium worden begeleid.
 
In 2016 hebben we gewerkt aan de vertaling van Transition Pack, hebben we deze interventie in samenwerking met onderwijsexperts en ouders van kinderen met Autismespectrumproblemen Passend gemaakt voor het Nederlandse onderwijs en hebben we het quasi-experiment voorbereid.

Meer informatie

Projectleider: Vuijk, dr. P. (Patricia)
Medewerkers: Bax-Hohle, MSc. E. (Esther), Tjaarda, MSc I. (Iris), Lier, prof.dr. P.A.C. van (Pol), Prinzie, prof.dr. P. (Peter)
Opdrachtgevers: Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Organisatie: Erasmus MC-Sophia, Yulius Academie, Yulius Autisme Expertisecentrum, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Koers VO, PPO, Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek, Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek, University College London; Department of Clinical, Educational & Health Psychology, Division of Psychology and Language Science, Universiteit Leiden, gemeente Rotterdam, Inspectie van het Onderwijs
Begindatum: September 2015
Einddatum: Augustus 2019
Status: Lopend

Thema's: Zorg, Jeugd/Jongeren, Onderwijs
Trefwoorden: autisme, autismespectrumproblemen, transitie, basisschool, middelbare school, quasi-experiment, transtition pack, module