ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Big Data voor Jongerenbeleid

Nederland heeft ongeveer 66.000 'spookjongeren' die geen baan of uitkering hebben, niet meer naar school gaan en niet in officiële registraties staan. In dit project gebruiken we BOLD analysetechnieken (Big, Open en Linked Data) om de terugkeer van deze jongeren naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie te onderzoeken.

'Spookjongeren' 
Nederland telt naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 66.000 'spookjongeren'. Zij vormen een potentieel risico voor henzelf vanwege het op een stapeling van sociale achterstand en soms mentale problematiek. Daarnaast is er de angst dat deze groep afglijdt in criminaliteit of radicalisering. Omdat deze jongeren bijna nergens officieel geregistreerd zijn, kunnen gemeenten hen niet goed begeleiden naar zinvolle vormen van sociale, economische en culturele participatie.

Urban social data platform 
Centraal in het project staat de ontwikkeling van een urban social data platform Social Glass. Hierop kunnen gestructureerde stedelijke data gecombineerd worden met ongestructureerde, dynamische data afkomstig uit sociale media of allerhande sensoren. Het Centre for BOLD Cities gaat met behulp van dit platform onderzoeken of het mogelijk is deze jongeren weer op de radar te krijgen. Het onderzoeksteam vindt het belangrijk dat het project recht doet aan en rekening houdt met de belevingswereld van deze 'onzichtbare jongeren'.

Samenwerking wetenschap en gemeente  
Het Centre for BOLD Cities werkt in dit project samen met de Kenniswerkplaatsen Urban Big Data en Stedelijke Arbeidsmarkt van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Daarnaast worden de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) betrokken in het project.
Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn verder betrokken prof.dr. Menno Fenger (ESSB), dr. Jason Pridmore (ESHCC), en dr. Jay Lee (ESHCC). Daarnaast wetenschappers van TU Delft en Universiteit Leiden.  

Themaprogramma JOIN - jongeren in veerkrachtige samenlevingen 
NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder.
De Route 'Op weg naar veerkrachtige samenlevingen' ontving financiering voor het
themaprogramma JOIN - jongeren in een veerkrachtige samenleving, onder leiding van dr. Bas van Bavel van de Universiteit Utrecht. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia. Het deelproject 'Big Data voor Jongerenbeleid' wordt binnen dit themaprogramma uitgewerkt. 

Over LDE Centre for BOLD Cities 
Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'

Meer informatie

Projectleider: Zoonen, prof.dr. L. van (Liesbet)
Medewerkers: Lee, dr. J. (Jay), Pridmore, dr. J. (Jason), Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno)

Organisatie: Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, Kenniswerkplaatsen Urban Big Data, Stedelijke Arbeidsmarkt
Begindatum: 2017
Status: Lopend

Thema: Jeugd/Jongeren
Trefwoorden: spookjongeren big data BOLD Cities