ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Stadsvisie Rotterdam in verband met duurzaamheid

In dit project is beoogd te komen tot een aansprekende verbeelding van de Stadvisie Rotterdam. De Rotterdamse stadsvisie is met succes gepresenteerd en biedt een ruime basis voor het verder nadenken over de toekomst van de stad, haar wijken en haar ontwikkelingen in brede zin (economisch, demografisch, cultureel, ruimtelijk, organisatorisch etc.). Als eerste stap is het gepresenteerde document verder geconcretiseerd in zogenoemde streefbeelden: inspirerende beelden van de toekomst die inzicht geven in de mogelijkheden die de toekomst biedt, maar ook een idee geeft over de weg er naar toe. Aan Drift is gevraagd dit proces te faciliteren en te ondersteunen.

De opzet van het project is om in twee sessie van een dagdeel met een door de gemeente geselecteerde groep ambtenaren (en eventueel externen) de visie naar beelden te vertalen. De sessies zijn door Drift voorbereid, begeleid en verwerkt, zodanig dat de resultaten voor de gemeente te gebruiken zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld beeldmateriaal, filmpjes, folders, tekst en dergelijke. De opzet is dus niet zozeer geweest om binnen de korte beschikbare tijd van Drift tot definitieve beelden te komen, maar veel meer om tijdens de twee bijeenkomsten voldoende materiaal, gedachten en inspiratie te ontwikkelen die geschikt zijn om op verschillende manieren te verwerken en communiceren. Dit laatste ligt verder in handen van de gemeente Rotterdam.

Aan de hand van een brainstormsessie is met de Stadsvisie als basis een eerste aanzet gemaakt tot de selectie van deelthema’s en streefbeelden. Door confrontatie met benoemde trends, maar ook vanuit mogelijke en gewenste toekomsten is een breed scala aan mogelijke toekomsten en ontwikkelingsrichtingen benoemd. Hiervan is de wenselijkheid besproken alsmede de onderlinge samenhang of competitie. Vervolgens is er verder gegaan met een beperkt aantal, uit de vorige sessie geselecteerde, beelden. Deze zijn verder doordacht, verbeeld en geconfronteerd met de bestaande toestand. Hierdoor is er ook enig zicht op mogelijke transitiepaden en oplossingsrichtingen gekomen.

Het project heeft de aanzet tot een aantal beelden opgeleverd, die een duidelijk toegevoegde waarde hebben en een goede basis bieden voor enerzijds verdere uitwerking en communicatie en anderzijds verdere doorontwikkeling van strategieën en mogelijk concrete acties. Drift heeft voor, tussen en na de bijeenkomsten de discussie gestructureerd en verder gebracht. Tijdens de bijeenkomsten lag de nadruk op het genereren van ideeën.

Website

Projectleider: Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk)
Medewerkers: Minnesma, Drs. M.E. (Marjan), Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan)
Opdrachtgevers: Gemeente Rotterdam

Organisatie: DRIFT
Begindatum: Augustus 2008
Einddatum: Juli 2009
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: Rotterdam Duurzaam Stadsvisie