ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

CoraZone: de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen

Dit rapport koppelt gebiedsontwikkeling – hèt kernbegrip uit de ruimtelijke ordening van dit moment in Nederland - aan transitiesturing. Het doet dat aan de hand van een voorbeeld, de corridor Rotterdam- Antwerpen, ofwel de Corazone. De auteurs willen ermee de vele herontwikkelingen naar duurzame systemen laten doorklinken in ons denken over ruimtelijke inrichting. Het betreft de transities die gaande zijn in de landbouw, energievoorziening, watermanagement, zorg, verkeer & transport en dergelijke. Andersom vinden de auteurs ook dat de Corazone een dusdanige sleutel vormt voor deze systemen dat ze een rol moet spelen bij de voortgang van die transities. Ruimtelijke ordening focust in Nederland sinds midden jaren ’90 sterk lokaal. De boodschap van dit rapport is echter dat er in andere doorsneden en op andere niveaus in de samenleving ingrijpende wijzigingen gaande zijn en dat Ruimte een rol behoort te spelen bij de voortgang daarvan. Transitiedenken voorziet planologen zodoende wellicht van een nieuw metaniveau.
 
De vraag die alvorens het onderzoek gesteld is, luidt: “Verken de invloed van uiteenlopende transities op dit gebied en kun je dit gebied zo inrichten dat het betekenisvol wordt voor de voortgang van die transitie en leidt dit tot een betere gebiedskwaliteit?”
 
Als resultaat wordt bij aanvang van het project een beeldend document voorzien met de gebiedsanalyse en toekomstvisie en de rol van de hoofdverkeersaders daarin. Het rapport zet een denkrichting uit. Voorts wordt gedacht aan een beginnend netwerk van betrokkenen waarvan de leden hun beelden over de denkbare toekomsten van dit gebied willen delen en uitwerken.
 
Het rapport bevat analyses, observaties, gedachten en citaten van ongeveer veertig gesprekken in twee landen en is bedoeld voor allen in de maatschappelijke vijfhoek waarvan hun werk raakt aan de inrichting van de Corazone. Zéker dus voor bestuurders en beleidsmakers, ondernemers, burgers en issuegroepen. Het is óók bedoeld ter inspiratie van professionals ruimtelijke ordening. Voor DRIFT zelf tenslotte, vormt het een nieuwe loot aan de experimentele stam van multitransitie denken
 
Het rapport heeft geresulteerd in een vorm van ruimtelijk multitransitiemanagement, de Corazone sturing genoemd. Op strategisch niveau stelt Corazone sturing grote maatschappelijke opgaven centraal. Op tactisch niveau leiden de functies één en twee samen tot gebiedsspecifieke agenda’s en investeringsrichtingen. Op operationeel niveau worden bundels van activiteiten en projecten gemanaged met vormen van multiprojectmanagement of programmasturing. Bestuurlijke duidelijkheid ontstaat door een groep bestuurders samen verantwoordelijk te maken. Instituties aan beide zijden van de grens geven die groep voldoende doorzettingsmacht in de besluitvorming en uitvoeringsmacht in de uitvoering om te kunnen handelen. Jaarlijks is er verantwoording naar instituties aan beide zijden van de staatsgrens. Dit alles resulteert in drie concrete stuurfuncties:

Stuurfunctie 1: Visie en draagvlak
Stuurfunctie 2: Thema arena’s
Stuurfunctie 3: Monitoring

Publicatie CoraZone


Medewerkers: Avelino, drs. F.R. (Flor), Brugge, drs. R. van der (Rutger), D'Haese, MSc. N.H.L. (Nele)
Opdrachtgevers: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), SenterNovem (Programma LvDO)

Organisatie: DRIFT
Einddatum: 2008
Status: Afgerond

Thema: Duurzaamheid
Trefwoorden: transitie Havens Rotterdam Antwerpen