ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De invloed van economische internationalisering op stedelijke sociale ongelijkheid

In het publieke en wetenschappelijke debat is van alles te doen over de lokale gevolgen van economische mondialisering. In dit project zijn de meest dominante ideeën over de gevolgen van twee centrale aspecten van economische mondialisering – 1) de nieuwe internationale arbeidsdeling, en 2) immigratie –, voor sociale ongelijkheid in steden onderzocht. Daartoe zijn data over de 22 grootstedelijke agglomeraties die Nederland telt gebruikt, voor de tijdsspanne van midden jaren 90 tot 2009. Het onderzoek is gefinancierd door het NICIS.

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, internationale arbeidsdeling niet verantwoordelijk is voor lage arbeidsmarktkansen van laaggeschoolde stedelingen. Voor zover steden kampen met hoge werkloosheid, is dat te wijten aan een achterblijvende ontwikkeling naar een postindustriële economie, dat voornamelijk lokale en nationale oorzaken kent. Internationale arbeidsdeling blijkt echter wel te leiden tot nieuwe migratiestromen richting Nederlandse steden, en wel vanuit landen waar Nederlandse multinationals fabrieken opzetten.

In tegenstelling tot internationale arbeidsdeling, blijkt immigratie wel tot gevolg te hebben dat werkloosheid onder laaggeschoolden toeneemt. In de minst postindustriële steden is de vraag naar laaggeschoolde arbeid zo laag, dat de vestiging van migranten daar leidt tot verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Opvallend genoeg blijkt deze verdringing niet debet te zijn aan de hoge weerstand die laaggeschoolde autochtonen in Nederland hebben tegen migranten. Deze weerstand blijkt gedreven door hun beperkte cultureel kapitaal, en de daarmee gepaard gaande weerstand tegen culturele verschillen.

Post-Industrialisation, Job Opportunities and Ethnocentrism
Post-industrialisation, Immigration, and Unemployment: How and Why the Impact of Immigration on Unemployment Differs Between Dutch Cities

Projectleider: Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack)
Medewerker: Waal, dr. J. van der (Jeroen)
Opdrachtgevers: Nicis Institute

Organisatie: Sociologie
Begindatum: Juli 2005
Einddatum: 2009
Status: Afgerond

Thema: Arbeidsmarkt
Trefwoorden: Mondialisering Post-industrialisering internationaal concurrentie Immigratie etniciteit competitie Etnocentrisme