ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Rotterdam Youth Survey 2006

Het Rotterdam Youth Survey is een onderzoek dat in 2006 plaatsvond onder een representatieve groep van 650 Turkse, Marokkaanse en autochtoon-Nederlandse jongeren in Rotterdam. Het is een vrijwel exacte kopie van een survey uit 1999 waar 962 jongeren zijn bevraagd. Hierdoor zijn de opvattingen over zaken als godsdienst, politiek, (nationale) identiteit, cultuurbehoud en familie in de tijd te vergelijken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in het boek “De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad.”. In dit boek wordt gesproken van een integratie-paradox: Hoewel Turkse en Marokkaanse jongeren over het algemeen beter de taal spreken en vaak hoger opgeleid zijn dan een paar jaar geleden, hebben zowel allochtonen als autochtonen het gevoel dat de culturele afstand groter geworden is. Een van de verklaringen hiervoor kan zijn dat de lat voor integratie hoger is komen te liggen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat meer dan de helft van de allochtone jongeren tijdens het onderzoek van 1999 zei erg goed Nederlands te spreken. In 2006 zei slechts eenderde van deze jongeren dit. Dit is een opvallend aangezien de jongeren die nu tussen de 18 en de 30 over het algemeen de Nederlandse taal beter onder de knie hebben dan zij die in 1999 ondervraagd werden.

Ook kan het gevoel van culturele afstand verklaard worden door een aantal verschillen tussen de levenswijzen van allochtone en autochtone jongeren.

- Tussen allochtone en autochtone jongeren zijn grote verschillen wat betreft de woon- en gezinssituatie. In tegenstelling tot autochtone jongeren wonen Turkse en Marokkaanse jongeren bijna nooit ongehuwd samen of zelfstandig op kamers.

- Jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst in Rotterdam zijn bijna allemaal gelovig. Van de autochtone jongeren is meer dan de helft ongelovig.

- Het aandeel allochtone jongeren dat zegt de regels van het geloof strikt te volgen is gestegen. 42 procent van de ondervraagde Turkse jongeren en 58 procent van de Marokkaanse jongeren stelt dit.

- De meerderheid van de jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst voelt zich in de eerste plaats Turk of Marokkaan, vervolgens Rotterdammer en daarna Nederlander. Bij de autochtone jongeren weegt de nationale identiteit over het algemeen zwaarder dan de ‘Rotterdamse-identiteit’.

Publicatie: Integratie, maar uit de gratie

Projectleider: Entzinger, prof.dr. H.B. (Han)
Opdrachtgevers: Ministerie van Justitie, Forum Knowledge Center for Multiculturality, Nicis Institute , Gemeente Rotterdam

Organisatie: Sociologie
Begindatum: April 2005
Einddatum: September 2007
Status: Afgerond

Thema's: Burgerschap, Jeugd/Jongeren, Participatie