ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Het einde van duurzame armoede? Over vertijdelijking en verduurzaming van armoede

Om verschillende redenen stellen bekende individualiseringssociologen als Ulrich Beck en Antony Giddens dat armoede in laat-moderne samenlevingen een steeds tijdelijker fenomeen wordt en dat het daarmee eerlijker verspreid raakt over de hele bevolking. Vroeger of later, zo betogen zij, komt iedereen wel een korte periode in aanraking met armoede. In dit artikel onderzoeken Achterberg en Snel de houdbaarheid van deze vertijdelijkingsthese voor Nederland aan het einde van de vorige eeuw.

Zij hebben geconcludeerd dat In tegenstelling tot wat leidende sociologen beweren er in de loop der jaren sprake is van méér duurzame armoede. De aanname dat armoede in laatmoderne samenlevingen steeds meer een tijdelijk verschijnsel is, kan dan ook worden verworpen. Er is geen sprake van een vertijdelijking van armoede, maar van een verduurzaming van armoede. Ook van de door genoemde individualiseringstheoretici aangekondigde democratisering van armoede is geen sprake. Voor laagopgeleiden, jongeren en in mindere mate ook voor vrouwen is de kans op duurzame armoede nu veel groter dan zeg twintig jaar geleden. Deze toename van duurzame armoede onder laaggeschoolden komt overeen met de meritocratiseringsthese. Volgens deze theorie wordt de maatschappelijke positieverdeling toenemend bepaald door verworven kenmerken (met name onderwijs). Een onverwachte uitkomst uit onze analyse is dat ook toegeschreven kenmerken (leeftijd en geslacht) belangrijker zijn geworden als determinant voor duurzame armoede. Dit is in tegenspraak met de meritocratiseringsthese, maar ook met de door Beck en anderen verwoorde these van democratisering van armoede.

Publicatie: Het einde van duurzame armoede?

Projectleider: Snel, prof.dr. F.G. (Erik)
Medewerkers: Achterberg, dr. P.H.J. (Peter), Groenenboon, MSc. N. (Nico)
Opdrachtgevers: Sociaal-Wetenschappelijke Afdeling (SWA)

Organisatie: Sociologie
Begindatum: 2008
Status: Afgerond

Thema's: Arbeidsmarkt, Participatie
Trefwoorden: Armoede individualisering meritocratisering democratisering