ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Een rolmodel, ik? 15 Rotterdamse vrouwen over succes, inspiratie en mentoring

Deze publicatie is het sprekende resultaat van een onderzoek naar de achtergrond van succesvolle Rotterdamse allochtone vrouwen. In het onderzoek staan de volgende drie vragen centraal:

   (1) Hoe verklaren allochtone vrouwen hun eigen succes?
   (2) Hebben deze vrouwen rolmodellen (gehad) en zien zij zichzelf als rolmodel voor anderen?
   (3) Wat zou er volgens deze vrouwen gedaan moeten worden om de sociale stijging van anderen te bevorderen?
 
Op basis van interviews met 15 allochtone vrouwen komt naar voren dat er uiteenlopende factoren worden genoemd voor het eigen succes (zoals opvoeding, onderwijs, motiverende personen en doorzettingsvermogen). Bij de vraag of de vrouwen een rolmodel hebben gehad en of zij zichzelf zien als rolmodel voor anderen wordt aandacht besteed aan de vraag wat de term rolmodel nu eigenlijk betekent. Bij het beantwoorden van deze vraag wordt er gebruik gemaakt van de inzichten uit bestaande literatuur, maar vooral ook van de meningen van de geïnterviewde vrouwen. Op basis van hun verklaringen van hun eigen succes hebben de vrouwen ideeën over hoe ‘achterblijvers’ gestimuleerd en geholpen kunnen worden bij het bereiken van sociale stijging. De vrouwen benadrukken hierbij het belang van persoonsgerichte begeleiding in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Sommigen van hen zien ook een rol weggelegd voor goede voorbeelden en mentoren. Over het algemeen valt de grote verscheidenheid op: er is niet één factor X die succes verklaart en er bestaat geen wondermiddel voor het bestrijden van achterstanden. Op basis van de verhalen van de vijftien vrouwen kunnen er enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de hoge verwachtingen ten aanzien van allochtone rolmodellen.

Publicatie Een rolmodel, ik?

Projectleider: Bochove, dr. M.E. van (Marianne)
Opdrachtgevers: Sociaal Platform Rotterdam (SPR)

Organisatie: Sociologie
Status: Afgerond

Thema: Participatie
Trefwoorden: Allochtonen vrouwen Succes Voorbeeldfunctie Rolmodellen Mentoraat Carrièrepaden Integratie