ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Masteronderzoek Generation R

Generation R is het onderzoek naar 10.000 kinderen in Rotterdam die vanaf de jonge zwangerschap tot jonge volwassenheid worden gevolgd. Hierbij wordt gekeken naar de groei, ontwikkeling en gezondheid om de centrale vraag te beantwoorden waarom het ene kind zich optimaal kan ontwikkelen en het andere kind niet.  De studies van Generation R bij de capaciteitsgroep Psychologie onderzoeken prenatale en postnatale biologische en omgevingsdeterminanten voor cognitie. Het onderzoek richt zich op de typische en a-typische ontwikkeling van cognitie (www.generationr.nl).
 
Binnen dit kader wordt al meerdere jaren Masteronderzoek gedaan voor Generation R door studenten Psychologie. Aan de hand van deze onderzoeken wordt er ook gepubliceerd. De onderzoeken die gedaan zijn:

 1. Overeenkomst tussen ouder- en expertbeoordelingen: Een ouderrapportage voor verbale en nonverbale cognitie bij peuters (2009, vroege cognitie)
 2. The association between language functioning and behavioural problems in infants and toddlers (2009, vroege cognitie)
 3. Associations between nonparental child care and verbal development in 18- to 30-month old children (2009, kinderopvang en vroege cognitie)
 4. Prenatal maternal distress and children’s language development at 18 months: The Generation R study (2008, stress en vroege cognitie)
 5. The association between the circadian rhythm of salivary cortisol and sleeping and crying behaviour at 18 months (2008, cortisol en gedrag)
 6. Child care and early cognitive development (2008, kinderopvang en vroege cognitie)
 7. Maternal psychological distress during pregnancy in relation to the quality of mother-infant attachment at 14 months: the Generation R study (2008, stress en attachment)
 8. Neuromotor functioning and cognitive development (2008, neuromotoriek en vroege cognitie)
 9. Influence of disorganised mother-infant attachment on emotion-regulation behaviours in infancy (2008, attachment en emotieregulatie)
 10. The association between maternal employment and child behaviour (2008, werkende moeders en gedrag van het kind)
 11. De invloed van verschillende vormen van kinderopvang op executieve functies (hot) in de kindertijd (2008, kinderopvang en vroege cognitie)
 12. De invloed van veilige en onveilige gehechtheid en geslacht op de ontwikkeling van emotie-regulatievaardigheden in de vroege kindertijd (2008, attachment en emotieregulatie)
 13. Relaties tussen nonmaternale zorg, kinderopvang en uitstel van beloningen bij voorschoolse kinderen (2007, kinderopvang en vroege cognitie)
 14. Prenatal maternal distress and children’s language development at 18 months: The Generation R Study (2007, stress en vroege cognitie)
 15. Birth Weight is related to Early Cognitive Development (2007, geboortegewicht en vroege cognitie)
 16. De effecten van kinderopvang op emotie regulatie (2007, kinderopvang en vroege cognitie)
 17. The influence of child day care attendance, quality and frequency on attachment security (2006, kinderopvang en attachment)
 18. Distress en pijn bij zeer jonge kinderen (2006, stress en gedrag)
 19. Does mothers’ Expressed Emotion, assessed by the Three Minute Speech Sample during pregnancy, predict resistant behaviour at 14 months of age? A pilot study (2006, prenatale verwachtigen en attachment)
 20. Prenatal parental depression and infant’s cognitive development; A study within the Generation-R study (2006, depressie en vroege cognitie)
 21. Distress en pijn bij kinderen: het gedrag van de ouder en verpleegkundige tijdens een bloedafnameprocedure (2006, stress en gedrag)
 22. Interferentie van betekenisvolle stimuli op de vorming van stimulus equivalentie klassen (2009, invloed van rijmen)

Website

Projectleider: Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline)
Medewerker: Henrichs, dr. J. (Jens)

Organisatie: Psychologie
Status: Lopend

Thema: Zorg
Trefwoorden: ontwikkeling cognitie leren logica sociaal-emotionele-ontwikkeling basisschoolprestaties kinderopvang executieve-functievaardigheden ritmiciteit huilen PARCA frustatie-tolerantie