ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

De Wijkarena Oud-Charlois

De Wijkarena Oud Charlois brengt een groep mensen bij elkaar om gezamenlijk te komen tot een echt nieuw perspectief voor de buurt. De groep bestaat uit bewoners, lokale ondernemers en betrokkenen vanuit diverse instellingen en de gemeente. De deelnemers hebben allen te maken met de omgeving van het Gouwplein, de buurt die bij aanvang van de Wijkarena het uitgangspunt is.
 
De Wijkarena (een bestuurlijk vernieuwingsexperiment in een achterstandswijk) is gestart en georganiseerd door DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions, onderdeel van de Erasmus Universiteit. De opdracht voor de Wijkarena is verleend door dS+V, in het kader van Stads Ontwikkeling Nieuwe Stijl (SONS). Gekozen is voor de wijk Oud-Charlois, de deelgemeente Charlois is ook nauw betrokken.
 
In de eerste bijeenkomsten, eind 2009, bespreken we wat er speelt in de wijk en willen we tot de kern van de opgave komen. Deze bijeenkomsten verschaffen inzicht in elkaars ervaringen en zorgt dat we weten wat we aan elkaar kunnen hebben. Vervolgens werken we toe naar een inspirerend perspectief en zullen we werkelijk nieuwe oplossingen oppakken. In 2010 zal een verbreding plaatsvinden, door nieuwe mensen en partijen te laten aansluiten.
 
De Wijkarena moet leiden tot een nieuwe en samenhangende aanpak, waar alle betrokkenen hun bijdrage aan willen en kunnen leveren. Hierbij spelen we in op de beperkingen die de huidige koplopers ervaren. Dit houdt onder andere in dat we eraan werken dat meer mensen geactiveerd worden, initiatieven in de buurt elkaar versterken en beklijven en dat initiatiefnemers beter worden gefaciliteerd door de (deel)gemeente. Daarvoor zijn omslagen nodig in beleid, in samenwerking, in denken en in doen.

Blog

Projectleider: Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk)
Opdrachtgevers: Stadsontwikkeling

Organisatie: Drift
Einddatum: 2010
Status: Afgerond

Thema's: Stadsbuurten, Governance
Trefwoorden: Wijkarena Charlois Gouwplein Wijk Beleid participatie-samenleving