ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Effecten van Rotterdamse brede scholen voor primair onderwijs

De gemeente Rotterdam wil een studie laten uitvoeren die effecten van brede scholen onderzoekt, in relatie tot de oorspronkelijke doelstellingen. Deze doelen betreffen het stimuleren van vijf type activiteiten, namelijk taalontwikkeling, sociale competentie, lichaamsbeweging en zelfontplooiing van leerlingen en ouderparticipatie. Het gaat uiteindelijk om het verbeteren van leerprestaties en het bevorderen van het welzijn van de leerlingen, zodat ook geïnvesteerd wordt in sociale binding aan de school.
 
In de startnotitie wordt de volgende centrale vraag geformuleerd:
“Welk effect hebben brede scholen in het primair onderwijs op schoolprestaties, lichamelijke conditie, sociale competenties, zelfontplooiing van leerlingen en ouderparticipatie?”
 
Een vraag die voorafgaat aan de meting van eventuele effecten is die naar de wijze van implementatie van het brede school concept. We maken in ons voorstel het onderscheid tussen drie verschillende type onderzoeken, namelijk een implementatieonderzoek, een effectonderzoek en een kwalitatief onderzoek. In het implementatieonderzoek staat vooral de typering van de scholen centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan het proces van de brede schoolontwikkeling. In het effectonderzoek gaan we op zoek naar effecten. In het kwalitatief onderzoek staan het proces van de brede schoolontwikkeling én de effecten van de brede scholen centraal.

Publicatie

Projectleider: Vos, Dr. W.A. de (Willem)
Medewerkers: Meeuwisse, dr. M. (Marieke), Barendrecht, MSc. W.N.A. (Sander), Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine), Boom, drs. J. de (Jan), Hermus, ing. P.W. (Peter)
Opdrachtgevers: Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS)

Organisatie: Risbo
Begindatum: Februari 2010
Einddatum: Januari 2011
Status: Afgerond

Thema: Onderwijs
Trefwoorden: Brede-School Primair-Onderwijs Schoolprestaties Conditie Sociaal Competentie Zelfontplooiing Leerlingen Ouderparticipatie