ZOEKEN

Trefwoorden

 
antilliaans migratie etniciteit criminaliteit maatschappij onderwijs brede school mobiliteit mbo vmbo jeugd opleiding gezin wonen huisvesting ict overheid leefbaarheid participatie samenleving politie wijkveiligheid innovatie netwerken gemeente duurzaam a15 evaluatie educatie rotterdam rci klimaat transitiemanagement transitie zuidvleugel achterstandswijken zorg mondialisering internationaal transnationalisme burgerschap allochtonen middenklasse sociale cohesie vrouwen werkloosheid buurten steden integratie desidentificatie beleid bestuur armoede islam identiteit arbeidsmarkt religie identificatie burgerparticipatie arbeidsmigratie wijk ontwikkeling leren expats onderzoek kind autochtonen sociaal stedelijk governance social media integratiebeleid stad rotterdam zuid besluitvorming publieke ruimte complexiteit geschiedenis duurzaamheid leefbare wijken wijkgericht zelfredzaamheid diversiteit gentrificatie cohesie gezondheid kenniswerkplaats geluk preventie decentralisatie transformatie participatie sociale wijkveiligheid, contact, jeugdzorg transitie, talentontwikkeling, sociaal emotioneel, onderwijsbeleid, werkloosheid, arbeid, veiligheid, arbeidsmarkt, slachtofferschap, resilience veerkracht stedelijke autisme, autismespectrumproblemen, basisschool,

Burgers, prof.dr. J.P.L. (Jack) Waal, dr. J. van der (Jeroen) Steenbergen, MSc. F.S. van (Frank) San, Dr. M.R.P.J.R.S. van (Marion) Weltevrede, Drs. A.M. (Afke) Dekker, dr. R. (Rianne) Rezai, Drs. S. (Sara) Wittmayer, Dr. J. (Julia) Leerkes, Dr. A.S. (Arjen) Sluis, Dr. A. van (Arie) Marks, Dr. P.K. (Peter) Entzinger, prof.dr. H.B. (Han) Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin) Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk) Bochove, dr. M.E. van (Marianne) Meeuwisse, dr. M. (Marieke) Severiens, prof.dr. S.E. (Sabine) Engbersen, prof.dr. G.B.M. (Godfried) Schinkel, prof.dr. W. (Willem) Douwes, prof.dr. D. (Dick) Houdt, Dr. F. van (Friso) Snel, prof.dr. F.G. (Erik) Henrichs, dr. J. (Jens) Boom, drs. J. de (Jan) Hermus, ing. P.W. (Peter) Tudjman, Drs. T. (Tom) Geerlings, prof.dr. H. (Harry) Brugge, drs. R. van der (Rutger) Rotmans, prof.dr.Ir. J. (Jan) Scholten, Dr. P.W.A. (Peter) Avelino, drs. F.R. (Flor) Sluis, Drs. M. van der (Mariska) Ouweneel, Drs. P. (Piet) Bekkers, prof.dr. V.J.J.M. (Victor) Roorda, C.S. MSc. (Chris) Uitermark, Dr. J.L. (Justus) Braster, dr. J.F.A. (Sjaak) Veenhoven, prof.dr. R. (Ruut) Lub, Dr. V. (Vasco) Seidler, MA. Y. (Youri) Prinzie, prof.dr. P. (Peter) Vuijk, dr. P. (Patricia) Schenk, Dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schipper, MSc. K. (Karlijn) Fenger, prof.dr. H.J.M. (Menno) Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)

Opbouwproject RCI

Een van de doelen van het RCI programma is het versterken van de band tussen de Rotterdamse kennisinstellingen en het Rotterdamse duurzaamheidprogramma zoals vormgegeven in het RCI. Met de Hogeschool Rotterdam is daartoe een overeenkomst afgesloten en met de TUDelft een convenant. In eerste instantie was het streven om ook met de EUR een convenant af te sluiten. Aangezien het vormgeven van dit convenant bleef steken in goede voornemens is een andere weg ingeslagen. Hierbij bleven de doelen overeind: het borgen van duurzaamheid in het onderzoek en onderwijs, het verbinden van de verschillende wetenschappelijke invalshoeken en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Het laatste element heeft zijn vorm gekregen in een succesvol programma genaamd "greening the campus". Voor de eerste twee elementen wordt nu gezocht om gezamenlijk te werken aan een vooronderzoek door 5 faculteiten en het RCI. Op voorhand is het al winst dat nu een regulier overleg is ontstaan tussen de 5 faculteiten over de klimaat en duurzaamheidsproblematiek.
 
Het resultaat van het genoemde vooronderzoek is een  multidisciplinair onderzoeksprogramma gericht op het overwinnen van barrières op het gebied van gedragsverandering, regelgeving/institutionele belemmeringen en financiering. Een onderdeel van het resultaat is een voorstel hoe dit programma is te financieren.
 
Naast de faculteit FSW zijn ook professoren van de faculteiten Erasmus School of Law, Erasmus School of Management, Erasmus School of Economics en Wijsbegeerte bij dit project betrokken.

Website

Projectleider: Eijndhoven, prof.dr. J.C.M. van (Josée)
Medewerkers: Buuren, prof.dr. M.W. van (Arwin), Loorbach, prof.dr. D.A. (Derk)
Opdrachtgevers: Rotterdam climate initiative (RCI)

Organisatie: Drift
Status: Afgerond

Thema's: Duurzaamheid, Governance
Trefwoorden: RCI Duurzaam Klimaat Kennisontwikkeling Beleidsontwikkeling Governance